RƯỢU ĐỜI

Nguyễn Ngọc René

Ai có cách ngâm thơ vào rượu ?

Để càn khôn lắng tưụ đáy bình

Ta đem chung hết mọi tình

Đắng cay đau khổ nhục hình vào thơ

*

Mời anh uống mộng mơ thần diệu

Cùng tôm khô củ kiệu thật nồng

Bầu thơ trong rượu màu hồng

Uống vào cho ngất cõi lòng đa đoan

*

Thơ đã tỏ lo toan đời khổ

Vị nghe nồng thế chỗ cùng môi

Đắng cay vừa uống đã trôi

Từ nay tất cả đã xuôi tận hồn

*

Cùng say vị rượu ngôn sảng khoái

Thật không còn khắc khoải vì đời

Vui lên ngước mặt nhìn trời

Ngàn hoa đua nở mộng thời còn xanh…

-N3-Nguyễn Ngọc René – 16/03/2015


Bài hát: RƯỢU ĐỜI

Sáng tác: Ngọc Quang Hà

Ý thơ: Nguyễn Ngọc René

Nhạc sĩ hoà âm: Nghiêm Ngọc Kỳ

Ca sĩ trình bày: Bảo Toàn