Phận Buồn

Nguyễn Ngọc René

Vân Khánh diễn ngâm

Thơ & vidéo: Nguyễn Ngọc René

Từ hôm sinh đẻ chào đời 

Phận hèn côi cút buồn rơi giọt sầu

Mất cha nhung nhớ mắt sâu 

Hắt hiu cùng mẹ nỗi rầu cưu mang

*

Tuổi đời bóng ngã muộn màng

Phòng đơn gối chiếc thu sang đông về…

Riêng mình giữa chốn hương quê

Hồn thơ lây lất cận kề bạn thân

*

Chọn câu lục bát gieo vần 

Vui cùng tuế nguyệt tri ân dòng tình 

Cũng may chữ ghé lung linh

Vào hàng gắn bó nên hình bài thơ

*

Nét xuân giờ đã phai mờ

Sống bằng kỷ niệm dìu mơ cuối đời 

Sẵn sàng phủi sạch buông lơi 

Hồng trần một cõi góc trời lặng thinh

*

Thơ về an ủi riêng mình 

Tâm giao vắng bặt hồn linh ngập ngừng

Nửa khuya mong đợi sáng trưng 

Thoát vòng suy nghĩ mệt từng mi cong

*

Chân mòn gối mỏi lưng còng

Đường xa đâu bến mà mong nỗi gì 

Còn chăng duy chỉ dòng thi

Ôm vần ray rứt cố ghì mộng mơ…

*

Nguyễn Ngọc René – 18/01/2017