PÉTRUS Ký – 12B4 – KHOÁ TÚ TÀI IBM

Nguyễn Ngọc René

Kìa bê bốn mười hai khi trước (12B4)

Ai Bê Em (IBM) lũ lượt ra trường (1)

Tú tài Trắc Nghiệm lập phương

Khoá đầu và cuối dặm đường chia xa…

*

Ai còn nhớ ngọc ngà bạn cũ

Lúc tuổi thơ chất ngụ nơi tim

Bạc đầu mái tóc đi tìm

Chốn xưa ngày ấy đàn chim tung trời…

*

Ôi kỷ niệm giờ khơi nhớ lại

Danh sách này còn mãi nơi trường

Lớp chung mà tám, mười phương..

Tú tài bỏ túi dặm đường chia tay…

*

Bao năm, tháng,..vạn ngày cách biệt

Sống hay còn ai biết tin nhau

Bể dâu lẫn lộn muôn màu

Cuộc đời thắm thoát qua mau kiếp này…

*

Tên họ đó trường nay còn giữ

Danh bộ kìa thứ tự chưa phai..

Học xong đạt được tú tài

Mây trời thẳng cánh mấy ai quay về.?..

*

Sài Gòn vẫn là quê hương đấy

Dẫu cho trời đưa đẩy lưu vong

Bạc đầu mái tóc lưng còng

Gặp nhau một chuyến ước mong sum vầy.?..

*

Thôi hẹn nhé về đây hội ngộ

Sài Gòn chờ nắng đổ đợi mưa

Cùng nhau hưởng vị nước dừa

Hàn huyên tâm sự lưa thưa chuyện đời…

*

Xong rồi tiếp tục ngàn khơi

Cánh bằng tung gió đất trời chia xa…

Nguyễn Ngọc René – Paris – 10/07/2020

(1) IBM : Phát âm đúng là ‘ai bi em’…Tác giả chọn ‘Ai Bê Em’ cho có ý trào phúng.