PARIS VẪN MƠ…

Nguyễn Ngọc René

Máu đã đỗ Paris buồn lắm
Eiffel buồn đượm thắm thương đau
Sông Seine lẳng lặng ươm màu
Chở bao hờn tủi dạ sầu thiên thu
*
Đông vừa đến thầm ru nức nở
Tiễn những hồn bỡ ngỡ lià đời
Một chiều thứ sáu đẹp trời
Cùng nhau đầm ấm rạng ngời chung vui
*
Trong giây phút ngọt bùi hạnh phúc
Bỗng vụt đi nghi ngút đạn bom
Đang ăn vị ngọt bùi thơm
Gục đầu vũng máu lom khom níu đời
*
Tử thần đến góc trời bất chợt
Súng nổ vang không ngớt ngoài đường
Người ta nào có xót thương
Xiết cò cướp mất mộng thường dân gian
*
Xin cầu khẩn thiên đàng mở rộng
Đón hồn ai chấn động xa đời
Paris đứng vững một trời
An lành hạnh phúc mộng thời còn mơ…

-N3-Nguyễn Ngọc René 
Paris 16/11/2015  

PARIS VẪN MƠ…

Thơ : Nguyễn Ngọc René
Diễn ngâm : Nghệ sĩ Ngọc Sang – Tone Mi & Si

{ Cảm ơn NS Ngọc Sang đã ngâm tặng cho bài thơ , chia sẻ phần nào nỗi đau của Paris.}