NUỐI TIẾC NGÔ ĐÌNH LONG

Nguyễn Ngọc René

Trong cuộc đi tìm 2 giọng ngâm với chất giọng Huế, Ngô Đình Long và Phong Thủy , N3 hay tin lời từ chị nghệ sĩ Hồng Vân : nghệ sĩ kiêm võ sĩ…Ngô Đình Long đã qua đời 1 năm qua…

Ngo Dinh Long 01

Lặng lẽ về thăm chốn cũ này

Sài Gòn một thuở áo dài bay

Ngo Dinh Long 02Bao năm viễn xứ thời gian chảy

Mãi nhớ trong tim tháng lẫn ngày…

*

Bao là kỷ niệm tuổi còn thơ

Dụng chữ vào câu vận ngóng chờ

Giọng Huế Ngô Đình Long giúp đỡ

Ai ngờ đổ mất cả cơn mơ…

*

Ngo Dinh Long 03Nghệ sĩ vừa nêu giã biệt trời

Về miền cõi tịnh nghỉ yên nơi

Hồn anh vĩnh cửu đà đang đợi

Giọng ấm còn vang cả tiếng hời…

*

Ngo Dinh Long 04Thơ này cảm tác nghĩ về anh

Nghệ sĩ ngâm thơ ướm mộng lành

Láy chữ do nguồn hơi vững mạnh

Thôi đành chúc phúc tận trời xanh…

*

Ngo Dinh Long 05.jpgTiễn biệt nên bài giọng Huế ngâm

Thay anh nối nhịp bổng khi trầm

Niềm yêu thính giả còn say đậm

Lãng tử thi cầm bỏ võ lâm…

*

Ngo Dinh Long 06U buồn đến trễ tiếc làm sao

Phú chẳng .. anh ngâm giọng ngọt ngào…

Hạnh phúc duyên mình không kết tạo

Gian trần khó được thỏa chiêm bao…

*

Ngo Dinh Long 07Thôi thì chuyện đã thế còn đâu

Nỗi nhớ về anh những vận sầu

Kỷ niệm lưu hoài in rõ dấu

Thơ vần mấy nhịp tỏ tình sâu…

N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 07/05/2018

NUỐI TIẾC NGÔ ĐÌNH LONG

Thơ + thực hiện vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thủy diễn ngâm

LD Studio – Phòng thu âm tại TP Huế.