NỖI NIỀM XA XĂM

Nguyễn Ngọc René

Vân Khánh diễn ngâm. 

Thơ & vidéo: Nguyễn Ngọc René

Duyên tình gặp gỡ do trời

Phận mình nhận lấy buồn khơi nỗi sầu 

*

Hồn lặng lẽ  chìm sâu  biển ái

Có những người  tìm mãi  không ra

Yêu nhau chan chứa mặn mà

Đôi tim chắp cánh hoan ca ngọt ngào

*

Đêm lắm mộng  chiêm bao  nguyện ước 

Sống chung đôi  để được  vuông tròn

Mặc dầu tuổi hết sắc son 

Vào thu sức kiệt hao mòn cũng vui…

*

Cùng chia sẻ  ngọt bùi  cuộc sống

Hưởng tình già  lay động  con tim 

Bỏ qua dâu bể nổi chìm

Duyên mơ gắn bó như chim lưng trời…

*

Không chung sống  buông rơi  nào dễ 

Bao dặm đường  cũng kệ  cách xa 

Yêu thời cảm nhận ngọc ngà

Hơn rằng chẳng có ra ma một mình…

*

Cố gắng đợi  bình minh  sẽ đến 

Mặc đêm dài  buồn bện  canh thâu

Thôi đừng thái hoá âu sầu

Khiến cho khoé mắt giọt châu tuôn trào…

*

Bao kẻ mộng  mà sao  có được 

Mối duyên mình  không trước  có sau

Thì thôi hưởng sắc muôn màu

Tình già tim trẻ cùng nhau tương phùng…

*

Mưa về thêm nỗi nhớ nhung

Nỗi niềm sâu thẳm ngàn trùng xa xăm…

-Nguyễn Ngọc René – 29/01/2018