NỖI NIỀM THU SANG

Nguyễn Ngọc René

{Chùm thơ Tứ Tuyệt Độc Vận Made in Paris}

Thơ và vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thủy diễn ngâm

Mấy độ  thu về  lá lại rơi

Chiều mưa  ướt sũng  lạnh thêm đời

Trầm tư  lữ khách  sầu vương bởi

Khắc khoải  thơ hành  dạ tả tơi…

*

Vì đâu  vướng phải  mối tơ vò

Viết để   vơi buồn  chuyện nhỏ to

Lá đổ  muôn chiều  theo cánh gió

Ngàn mây  kết hợp  cũng nên trò.

*

Cảm tác  thu về  dạ ngổn ngang

Mù sương  nắng khẻ  lá hanh vàng

Văn từ  cố tỏ  lời trong sáng

Một áng  thơ tình  đã trót mang…

*

Thu này  cũng gợi  những vần thơ

Kỷ niệm  ngày xưa  dẫu có mờ

Góp nhặt  thành câu  ngàn cách trở

Văn hành  vốn tự  vẫn còn mơ…

*

Gắng tỏ  đôi lời  viết để chơi

Chờ mong  độc giả  đợi bên đời

Xem bài  tứ tuyệt  xen vần tới

Khoảnh khắc  xong rồi  lúc thảnh thơi…

*

Bày chi  kẻ viết,  đọc làm gì ?

Mỏi mệt  đêm ngày  những áng thi

Xuất khẩu  ngồi khâu  lời miễn phí

Vần thơ  có lại  tuổi xuân thì..?..

*

Thu về lá rụng bay đi

Cành trơ đứng trụi ôm ghì nhớ thương…

-N3-Nguyễn Ngọc René – Paris – 12/09/2017