Niem so hai van vo – Nguyen Ngoc Rene

NIỀM SỢ HÃI VẨN VƠ…

Nguyễn Ngọc René

NIỀM  SỢ  HÃI  VẨN  VƠ…

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Phong Thuỷ diễn ngâm

Sợ hãi  tiền kia  chẳng chịu vào

Trông mòn..  tóc bạc..  trĩu chiêm bao

Hai năm  hãng hứa  lòng như bão

Cuối tháng  này vô  một cái ào…

*

Đêm nằm  dị mộng  vẫn cày đây

Xếp chỉ  nơi xa  lắm bụi đầy

Phải ráng  nai lưng  mà thức dậy

U sầu  ngỡ thật  não buồn vây…

*

Ráng một  ngày thôi  sẽ có liền

Băng(Bank)  mình  báo nhận  sướng như tiên

Từ nay  dứt điểm  sầu bi tiễn

Sợ hãi  lo âu  ngóng bạc tiền …

*

Nay tiền  cái rụp  đã vào băng

Dạ vững  vần ôm  những Trắc Bằng

Hết sợ  lo buồn  tâm quá lẳng 

Vui mừng  hưởng phận  ngắm sao băng…

*

Khó nhọc  qua rồi  những tháng năm

Programme  tự chạy  mãi khi nằm 

Lòi ra  kết quả  ôi mừng lắm

Thức dậy  tung mền.. giá lạnh căm…

*

Nay lòng  thoát mọi  cảnh lo âu

Hưởng phúc  tràn lan  dứt nỗi sầu

Vận đến  thơ vui  liền xuất khẩu

Nên bài  Tứ Tuyệt  khỏi chờ lâu…

*

Dứt cơn  mưa nắng  dãi dầu

Điền viên  thanh thản  ngồi khâu  mộng lành…

Ngắm nhìn  mây trải  trời xanh

Cho vào  vận ngữ  biến thành  bài thơ…

Nguyễn Ngọc René – Vùng ngoại ô Paris – 29/05/2020