Còn Đây Nỗi Nhớ Tháng Tư – Giáng Xưa

Nhớ Tháng Tư Buồn – Trầm Vân họa

nho thang 4 buon 01

nho thang 4 buon 02.jpg

Nhớ Tháng Tư Buồn

Khắc khoải chiều trôi ngả ánh tà

Tháng Tư về lại lệ hoen xưa

Thương người vượt biển đêm vàng võ

Tưởng gió dìu em dáng mượt mà

Trông ngóng bao ngày đau đất mẹ

Đợi chờ từng buổi nát lòng cha

Gửi qua viễn xứ tình quê biếc

Nỗi nhớ phương trời bạc bóng ta

 Trầm Vân