Nhớ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Trầm Vân

Nho Ngay Gio To Hung Vuong.jpg

Nào ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba
Một lòng nhớ tổ tiên ta
Công lao xây dựng nước nhà anh linh
Gian nan giúp nước chuyển mình
Khai sông phá núi dựng hình nước non

Đền Hùng nghi ngút khói hương
Bao người vái lạy nhớ ơn vua Hùng
Nhớ tông tổ giống Lạc Hồng
Giữ gìn bờ cõi non sông vững bền
Lửa hồng thắp chí khí lên
Chống ngăn quân giặc, ba miền vui an

Lời xưa dặn trái tim mang
Giữ từng tấc đất tấc vàng núi sông
Giữ gìn dáng đứng oai phong
Của vua Hùng của bà Trưng… giống nòi

Mơ lên trang sử sáng ngời
Nước non thay đổi đẩy lui nghèo nàn
Như Singapore quốc Hàn
Dân giàu nước mạnh vinh quang phất cờ

Trầm Vân