NHỚ CỐ HƯƠNG

Thơ : Nguyễn Ngọc René

{ Song Bát Lục Bát }

Những bài hát…Paris thơ mộng đó…
Cứ chập chờn mở ngõ giấc mơ hoa
Làm sao sống được chan hoà
Thủ đô ánh sáng huy nga bên trời
.
Thuở còn học chơi vơi luôn mộng tưởng
Bước giang hồ trăm hướng thỏa ước mơ
Vậy mà đã sống ai ngờ
Phiêu linh mỏi gối tình thơ đẹp lòng
.
Đã mấy chục xuân trong niềm nỗi nhớ
Về quê hương đã lỡ cách chia ngăn
Cấy cày xứ lạ nhọc nhằn
Lưng khòm tóc bạc da nhăn tháng ngày
.
Vẫn tiếp tục thiên thai trời Âu đấy
Nhưng mà ta chỉ thấy quá thường thôi
Nơi này quạnh quẽ bồi hồi
Mùa đông lạnh giá nổi trôi miệt mài
.
Đang ước vọng ngày mai hưu sắp đến (1)
Về quê nhà cặp bến nước cùng non
Hưởng già sống lại Sài Gòn
Khi xưa trung học còn son nơi này
.
Tết lại đến ngàn mai đua sắc thắm
Lòng buồn ơi ! Thăm thẳm nhớ cố hương
Gót nào luôn mãi dặm trường
Nơi nao bến đỗ tình thương quê mình …

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris 01/02/2016

(1) hưu trí

****************************************

NHỚ CỐ HƯƠNG

Thơ : Nguyễn Ngọc René

{ STLB : Song Thất Lục Bát  }

Paris mộng…những bài hát đó…
Cứ chập chờn mở ngõ mơ hoa
Làm sao sống được chan hoà
Thủ đô ánh sáng huy nga bên trời
.
Thuở còn học chơi vơi mộng tưởng
Bước giang hồ trăm hướng ước mơ
Vậy mà đã sống ai ngờ
Phiêu linh mỏi gối tình thơ đẹp lòng
.
Đã mấy chục xuân trong nỗi nhớ
Về quê hương đã lỡ cách ngăn
Cấy cày xứ lạ nhọc nhằn
Lưng khòm tóc bạc da nhăn tháng ngày
.
Vẫn tiếp tục thiên thai trời ấy
Nhưng mà ta chỉ thấy thường thôi
Nơi này quạnh quẽ bồi hồi
Mùa đông lạnh giá nổi trôi miệt mài
.
Đang ước vọng ngày mai sắp đến
Về quê nhà cặp bến nước non
Hưởng già sống lại Sài Gòn
Khi xưa trung học còn son nơi này
.
Tết lại đến ngàn mai sắc thắm
Lòng buồn ơi ! Thăm thẳm cố hương
Gót nào luôn mãi dặm trường
Nơi nao bến đỗ tình thương quê mình …

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris 01/02/2016