Nhân Ngày Vía Thần Tài

Trầm Vân

Thần Tài xưa ở Thiên Đình

Lỡ say rớt xuống lênh đênh thế trần

Đầu va đá không nhớ thân

Đói rồi nên phải xin ăn , u hoài

*

Có quán ế cho thần tài

Bỗng đâu khách đến miệt mài đông ghê

Bởi dơ dáy bị đuổi đi

Thần sang quán khác khách thì kéo theo

Thế là thần được nuông chiều

Cho ăn đầy đủ , ăn nhiều no say

*

Một hôm thần nhớ lại ngày

Mình rơi xuống thế trần đầy nhiêu khê

Nên thần xoải cánh thiên di

Mùng Mười Tết thần bay đi về trời

*

Người dân từ đó nhớ Người

Cúng thần cầu lộc Mùng Mười, vái xin

Mong thần ban lộc nhiều tiền

Vận may kéo tới liền liền vận may

Tục xưa còn giữ đến nay

Thắp nhang khấn vái lòng đầy thành tâm

*

 Trầm Vân

* Cám ơn ns. Trầm Miên