NGÓNG BẠN PHƯƠNG TRỜI 

Nguyễn Ngọc René

Ngong ban phuong troi 01Mải miết mây ngàn dạ nhớ thương
Hồn quê xứ Việt dẫu bên đường
Phương trời Pháp quốc hàng bao dặm
Thắm đậm ân tình vẫn ngát hương.

*

Ngong ban phuong troi 02Cười tươi ảnh chụp nét vui mừng
Kết bạn thơ tình rạng sáng trưng
Trọn nghĩa đồng tâm nguồn cảm xúc
Hoài mơ xướng họa mãi khôn ngừng…

*

Ngong ban phuong troi 03Cũng tại quê người khắc khoải thơ
Tình thương cố quốc dẫu xa mờ
Yêu nhiều tiếng Việt ghì tay viết
Đỡ nhớ cho lòng thỏa ước mơ…

*

Ngong ban phuong troi 04Hình thay chữ đến gợi bao lời
Thử vận thêm từ lúc thảnh thơi
Trọn khổ tròn câu mừng thú vị
Chiều hôm ngóng bạn bốn phương trời…

*

Ngong ban phuong troi 05Vạn dặm xa mù núi biển ngăn
Trời Âu sức mệt đã in hằn
Lòng mơ nỗi nhớ hồn thơ Việt
Thảo bút mong lành những nếp nhăn…

*

Ngong ban phuong troi 06Vui cùng bạn hữu chốn quê cha
Dụng chữ lời ươm gắng mặn mà
Ước nguyện người xem đều hiểu thấu
Thơ bần dạ thật chẳng hề ngoa…

-N3- Nguyễn Ngọc René – 01 08 2017  

NGÓNG BẠN PHƯƠNG TRỜI 
Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René
Vân Khánh diễn ngâm.