Nghĩa Tình

Trầm Vân

Nghia tinh

Ở đời phải có nghĩa tình

Biết ơn cha mẹ nuôi mình ơn sâu

Lời ru của mẹ ngọt ngào

Yêu thương giăng võng trăng sao vỗ bờ

Ở đời phải nhớ thầy cô

Bàn tay thương mến đưa đò qua sông

Đưa trò qua bến xuôi dòng

Qua đò phải ngoái lại trông cô thầy

Ở đời phải nhớ bàn tay

Giúp mình qua những tháng ngày gian nan

Từ tâm thắp sáng lòng vàng

Xẻ chia đau khổ đa đoan thế trần

Nghĩa tình như tiếng chim ngân

Như là hoa nở lâng lâng nắng hồng

Là người sống đẹp thủy chung

Cõi lòng thanh thản bềnh bồng rắng rơi

Sống không tình nghĩa rã rời

Dẫu tiền nhiều cũng kẻ cười người chê

Như là hạt bụi bên hè

Rơi quanh góc phố tái tê sương nhòa

Trăm năm trong cõi người ta

Sống tình nghĩa đẹp trổ hoa thơm lừng

Dẫu qua bao cuộc bão giông

Bình minh cũng mở cõi lòng an vui

 Trầm Vân