Ngày Xuân Cảm Cúm

Trầm Vân

Ngay Xuan Cam Cum_TV

Mấy hôm cảm cúm người ơi
Hay là cái lạnh phương trời đổ qua
Nên lòng mình thấy xót xa
Thế là cảm cúm thế là ho khan

Bỗng thèm đôi chút hỏi han
Thèm câu thơ gửi đôi hàng hỏi thăm
Thèm bên tai tiếng thì thầm
Lời yêu xưa, tiếng chim ngân nồng nàn

Chút gì gió lạnh bay ngang
Cảm mình e cũng lây sang xuân rồi
Chùm mai vừa nở héo rơi
Ngắm xuân tàn bỗng ngậm ngùi tâm tư

Lần theo kỷ niệm quanh co
Câu thơ luyến nhớ lại hò hẹn thương
Tóc xa nhớ gửi chút hương
Bay về quấn cõi thiên đường xa xưa

Trầm Vân