Ngàn Năm Mây Bay

Nguyên Dũng

ngan nam may bay
(Hình minh họa. Nguồn: F.G. animation)

Chiều mưa Long Beach
Đi về một mình 
Thành phố buồn tênh
Trời giông bão lên

Lối về đêm thâu
Chìm dưới mưa sầu
Ngàn năm in dấu
Vết chân tình đầu

Vết thương mười năm
Đêm đêm y nằm
Nghe như có tiếng
Ai về trong đêm

Bây giờ nơi đây
Trọn kiếp lưu đầy
Ngày qua tháng hết
Vết thương còn đây

Xa nhau từ đấy
Long Beach còn ai?
Mưa buồn biết mấy
Ngàn năm mây bay