NÉN HƯƠNG LÒNG 30 THÁNG 4

Nguyễn Ngọc René

{ “1 triệu người vui cũng có 1 triệu người buồn” Võ Văn Kiệt }

Thuyền nhân thailan 1 - II

Vet thuong long 02Hương một nén vọng hồn người oan ức 
Dìm biển sâu vì bất lực sức mòn 
Mấy ngày đói khát héo hon
Dưới tay hung dữ không còn lương tâm 

*
Bọn hải tặc mặt mày hầm sát khí 
Lục soát người rất tỉ mĩ cướp vàng 
Vet thuong long 05Ai mà trẻ đẹp chúng mang
Hãm xong lại bán vào hàng động chơi.

*
Tụi khát máu lại tức thời nghĩ kế 
Kéo thuyền lên tốc độ để nhận chìm 
Khóc than thảm não nát tim
Chúng thì khoái chí im lìm chạy luôn…

*
Vet thuong long 03Nay thắp nén hương lòng buồn nhớ lại
Cảnh đau thương còn đọng mãi tâm hồn 
Bây giờ dẫu tuổi hoàng hôn 
Nỗi niềm quá khứ trường tồn chưa vơi…
*
Không viết hết dẫu bao lời cố tả…
Lòng muốn quên mà tâm dạ nào phai
Cho dầu cơm áo miệt mài 
Nỗi niềm xưa cũ hôm mai vẫn còn…

*
Vet thuong long 04Nguồn hạnh phúc thấy cháu con ngày tháng 
Sống tự do chẳng sao lãng học hành
Cuộc đời rồi cũng qua nhanh 
Mạng trao cõi chết chỉ mành vượt biên…

 

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 30/04/2017

NÉN HƯƠNG LÒNG 30 THÁNG 4  

NS Hoàng Đức Tâm diễn ngâm
Thơ + Thực hiện vidéo : Nguyễn Ngọc René