Mưa Thu (Autum Rain)

Nhạc & Lời: Đăng Thảo

Ca sĩ: Thanh Thúy


Ca sĩ THANH THÚY trình bày MƯA THU, một sáng tác của NS Đăng Thảo, thu âm trong CD ‘THANH THÚY 14’ với tựa đề “MƯA BAY”. Hy vọng được quý vị và các bạn yêu thích. The song Autumn Rain, composed by Đăng Thảo. It is sung by THANH THÚY, a Vietnamese top singer. HOPE YOU LIKE THE SONG. Cheers, Đăng Thảo