Một con đường đá đỏ của ngày xưa

Trần Văn Linh (LPK 1938-45)

(Nguồn: Tập san Hè 2015 số 68, hội Ái hữu Petrus Ký tại Pháp)


Tiểu sử của thẩm phán và chủ tịch TCPV VNCH Trần Văn Linh (LPK 1938-1945)

https://www.aihuubienhoa.com/p120a189/tran-van-linh