🍂🍂 MẤY ĐỘ THU VỀ 🍂🍂

Nguyễn Ngọc René

Đã mấy độ thu về lá đổ
Người xa người cùng khổ lẫn nhau
Làm sao bày tỏ niềm đau
Nỗi sầu nào dễ muôn màu chữ thay
*
Bao lá đổ đêm ngày chao liệng
Theo gió lùa một chuyến bay xa
Về đâu lả lướt xuyên qua
Rồi thì đến đất la đà cội kia
*
Người cũng thế giống kià chiếc lá
Tuổi vào thu hai má xanh xao
Dần dà sức khỏe hanh hao
Nỗi niềm xưa cũ lao đao tìm về
*
Không muốn nhớ nhiêu khê đã trải
Mà tâm thì sao mãi chưa quên
Mặc dầu suốt kiếp lênh đênh
Nhiều khi chân bước dẫm lên nỗi buồn
*
Thôi chấp nhận lấy nguồn thi hứng
Như hiên kia phải đứng sáng trưa
Viết ra bày tỏ cho vừa
Làm sao đếm hết giọt thừa cơn mưa…
*
Nơi chốn cũ tình xưa ai giữ…
Ta lạc loài nên cứ viễn du
Mỏi mòn tóc bạc nhìn thu
Giật mình ngơ ngác mây mù hoàng hôn…

🐴-N3- 🐴🍂Nguyễn Ngọc René 🍂09/06/2015🍂

MẤY ĐỘ THU VỀ

NS Thúy Vinh diễn ngâm
Thơ + thực hiện vidéo tại Paris : Nguyễn Ngọc René