LÝ CON SÁO – Đàn Tranh: ĐĂNG THẢO


Một bài nhạc Đàn Tranh TUYỆT HAY của truyền thống nhạc Miền Nam. GS/ NS Nguyễn Đăng Thảo đã ký âm, soạn và trình tấu Đàn Tranh với mục đích BẢO TỒN và PHÁT TRIỂN nhạc truyền thống Việt, GIÓI THIỆU nét hay đẹp của nhạc Việt cho mọi người trên thế giới.
XIN QUÝ THỨC GIẢ, ANH CHỊ EM ỦNG HỘ VÀ PHỔ BIẾN ĐÊN MỌI NGƯỜI. Chân thành cảm ơn. ĐT.
A beautiful Vietnamese zither piece of music from the tradition of Chamber music (Tài Tử) of Southern Vietnam. Dang Thao transcribes, arranges for the Zither and performs it. Hope you all enjoy the music. DT