Thư Nhà Văn Nguyễn Minh Hoàng gởi tác giả (13.03.2010)