Khúc Tháng Tư

Thơ: Cúc Đặng – Nhạc: Nguyễn Minh Châu

Trình bày: Pia Nguyễn

Thực hiện và thu âm: Nguyễn Minh Châu

France

2022