KHỔNG MINH TỌA LẦU – Đàn Tranh: Nguyễn Đăng Thảo


Một bài nhạc Cổ điển hay trong truyền thống nhạc Tài Tử / Cải Lương miền Nam. Trong nỗ lực “bảo tồn va phát triển” cũng như truyền bá nhạc truyền thống Việt. Chúng tôi rất mong được sự ủng hộ của quý Cô Bác Anh Chị Em. Chúc Quý Vị luôn vui vẻ, mạnh khỏe và mọi thành công. Thân ái, Nguyễn Đăng Thảo.
A nice short classical piece of the South Vietnamese Chamber and Opera music. Hope you like it. With best wishes from Dang Thao.