KHẮC KHOẢI TÌNH THƠ

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

.

Đã mấy mùa thu lá úa vàng
Hồn theo gió bão cuốn bay ngang
Còn đâu nguyện ước cùng năm tháng
Tóc bạc mà sao vẫn lụy nàng .!..
.
Một thuở tình xuân ướm mộng dài
Em hiền dáng liễu mắt nhung nai
Làm sao chẳng nhớ..thân hồ hải
Phủ lịm vào thơ khắc khoải hoài
.
Mãi sống trong lòng má đỏ hây
Chiều nay lại nhớ tháng năm gầy
Yêu thương dệt mộng mùa thu ấy
Khổ lụy sao mà vẫn cứ ngây .?..
.
Một kiếp gian trần được mấy năm ?
Huyền mơ trải giấc mộng trăng rằm
Tròn xong lại khuyết bao người ngắm
Rụng mất bao ngày giá lạnh căm
.
Đã mất lâu rồi tuổi ngọc xưa
Từ chi tỏ được hết cho vừa
Hành văn sáng rõ đời nghiêng ngửa
Thấm đượm ân tình nhỏ giọt mưa …
.
Nói mãi chi nhiều uất nghẹn sâu
Tàn thu áo não để thêm sầu
Riêng mang tận kiếp ai nào thấu
Cuối nẻo gian trần hạnh phúc đâu.?..

Phương xa lữ thứ bạc đầu
Dặm trường hiu hắt bể dâu ngậm ngùi…
-N3- Nguyễn Ngọc René – 07/07/2016

KHẮC KHOẢI TÌNH THƠ Nguyễn Ngọc René NS Thuý Vinh diễn ngâm