JINGLE BELLS – by J.Pierpont, Arr. & Guitar: Nguyễn Đăng Thảo


I’ve arranged and played this very popular Christmas song Jingle Bells in order to send you and your family my Warmest Wishes for Christmas and throughout the Year. Tôi đã soạn và trình tấu bài ca Giáng Sinh Jingle Bells để xin được gởi đến quý anh chị và các bạn cùng gia đình Lời Chúc Tốt Đẹp Nhất cho mùa Giáng Sinh và Trong Suốt Năm Mới.

Nguyễn Đăng Thảo