Jingle Bells (Tiếng Chuông Ngân)

Mandolin: Đăng Thảo, Piano: Ros Hewton


Wishing you a VERY MERRY CHRISTMAS and a WONDERFUL NEW YEAR Kính mến chúc quý vị và các bạn mùa GIÁNG SINH VUI VẺ – NĂM MỚI AN BÌNH và THÀNH CÔNG – Nguyễn Đăng ThảoLỜI VIỆT bài JINGLE BELLS (TIẾNG CHUÔNG NGÂN)

Mừng ngày Chúa sinh ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười

Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui

Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà

Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng.

Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên!

Đêm Noel, đêm đêm ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế

Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên

Đêm Noel, vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau câu cười!

Mừng ngày Chúa ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười

Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui

Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà

Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng.

Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên!

Đêm Noel, đêm đêm ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế

Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giáo đường vang lên

Đêm Noel, vui đêm Noel, ta hãy chúc nhau câu cười!

Mừng ngày Chúa ra đời, nào mình cùng nắm tay tươi cười

Hòa bình đến cho muôn người, cùng cất tiếng ca mừng vui

Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà

Từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vui tiếng hát ca vang lừng.

Boong bing boong, boong bing boong, chuông giáo đường thánh thót

Đêm Noel, chuông vang như mang bao yêu thương lẫn trong ánh sao sáng

Boong bing boong, boong bing boong, đêm giáng trần

Thiên chúa Xin dâng lên muôn kinh trong đêm Thiên chúa giáng sinh ra đời.