HOÀI MƠ…BÌNH ĐÔNG

Nguyễn Ngọc René

Cho nhắn gởi Bình Đông xưa cũ
Có mấy người còn ủ xuân xanh
Từ khi chim đã xa cành
Trăm ngàn phương hướng mây thanh lìa đàn
.
Qua khắp nẻo hợp tan thế sự
Có bạn thì tứ xứ dừng chân
Đến nay tóc bạc tần ngần
Mơ về thăm lại xuất thân thuở nào ?!
.
Xuân đã mất lòng nao ái ngại
Nửa kiếp đời còn mãi viễn du
Xa vời gối mỏi sương mù
Chợt buồn phút chốc giờ thu trở mình
.
Mỗi sáng dậy bình minh tỏa sáng
Rồi xế chiều bảng lảng hoàng hôn
Ai người chôn chặt tâm hồn
Qua bao dâu bể càn khôn vẫn tình
.
Tuy dịu vợi lòng trinh còn đó
Mặc nhân gian đen đỏ vạn hình
Bình Đông xưa vẫn lung linh
Ngọt ngào kỷ niệm đượm tình nước non
.
Trong tâm não Sài Gòn luôn sống
Thuở học trò dệt mộng bay xa
Bốn phương tám hướng là nhà
Thôn quê thành thị phồn hoa bất cần
.
Gối mòn lưng mỏi già thân
Nhớ về chốn cũ bao lần hoài mơ…

-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 17/05/2016

HOÀI MƠ…BÌNH ĐÔNG 

 NS Thu Thủy diễn ngâm
Thơ + thực hiện vidéo Nguyễn Ngọc René