HOÀI CẢM (Memory)

Music: Cung Tiến, Arranged for Guitar by Đăng Thảo


HOÀI CẢM (MEMORY) is arranged in a Tremolo style by Đăng Thảo with the inspiration from Kim Chung & Virginia Nguyen. Hope you enjoy it.
Chiều buồn len lén tâm tư, Mơ hồ nghe lá thu mưa. Dạt dào tựa những âm xưa, Thiết tha ngân lên lời cũ…