Hình ảnh buổi họp thường niên của Hội Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu 2018

Chủ Nhựt 15.07.2018, lúc 11 giờ trưa

Tại UPC College

tmc

Quang cảnh phòng họp:

Dai hoi PK 2018 01

Dai hoi PK 2018 02

Anh Tạ Lộc Phước, Hội Trưởng nhiệm kỳ 2016-2018 tường trình những hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua:

Dai hoi PK 2018 03

Dai hoi PK 2018 04

Dai hoi PK 2018 05

Anh Dương Xuân Phúc, thủ quỹ của Hội tường trình tình hình tài chánh của Hội:

Dai hoi PK 2018 06

Dai hoi PK 2018 07

Sau khi được đại hội thông qua bảng báo cáo của Hội Trưởng và tình hình tài chánh của Thủ quỹ, anh Tạ Lộc Phước đã tuyên bố chấm dứt nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016-2018:

Dai hoi PK 2018 08

Anh Lưu Tường Quang trong Ban Cố Vấn được đề cử làm trưởng ban tổ chức bầu cử và điều hành cuộc bầu cử Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2018-2020:

Dai hoi PK 2018 09 b

Dai hoi PK 2018 09

Kết quả tân Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2020 được bầu chọn (từ trái sang phải): Dương Xuân Phúc (Thủ quỹ) – Lâm Kim Quan (Phó Hội Trưởng 2 Nội Vụ) – Trần Thạnh (Hội Trưởng) – Tạ Lộc Phước (Phó Hội Trưởng 1 Ngọai Vụ) – Nguyễn Văn Phúc (Tổng Thư Ký).

Dai hoi PK 2018 10.JPG

Dai hoi PK 2018 11

Huynh trưởng Trần Văn Tường phát biểu chào mừng đại hội:

Dai hoi PK 2018 12

và tặng ly lưu niệm có hình trường và cụ Petrus Trương Vĩnh Ký cho mọi người tham dự:

Dai hoi PK 2018 13

Tập san nghiên cứu văn hóa Đồng Nai & Cửu Long số 12 cũng đã được phân phối cho mọi người tham dự:

Dai hoi PK 2018 14

Dai hoi PK 2018 15

Đại Hội đã thành công mỹ mãn và kết thúc lúc 13:30 cùng ngày.

tmc