Hè về ngồi nhớ mái trường

Trầm Vân

he ve ngoi nho mai truong 01.jpg

BỖNG dưng lòng nhớ mái trường

NGỒI nghe những tiếng ve buông tạ từ

THƯƠNG sao cái tuổi ngây thơ

NHỚ xưa lớp học bóng trò mến yêu

MÁI trường ngấn tiếng chim reo

TRƯỜNG xưa trò bạn sớm chiều gặp nhau

 

NGHIÊNG cành điệp biếc bắc cầu

CÀNH cây ngọn cỏ in sâu nghĩa tình

PHƯỢNG hồng hè đến lênh đênh

ĐỎ bầu trời nhớ bóng hình trường thương

GIÓ bay , xa áo trắng, buồn

BUỒN lên xa vắng mùi hương ghế bàn

HÈ về xếp lại tập trang

QUA dòng lưu bút ngổn ngang mối sầu

Trầm Vân