Hãy quên bớt cái tôi

Trầm Vân

hay quen bot cai toi

Hãy quên, quên bớt cái tôi

Để lo lắng nghĩ về người nhiều hơn

Giúp người chia bớt nỗi buồn

Chia niềm vui đến gió luồn thênh thang

Giúp người khốn khó nghèo nàn

Là thêm phước. gọi xuân sang mượt mà

Cái tôi lớn quá trong ta

Sẽ gieo sân hận lửa ma tâm về

Là đi lầm lạc lối mê

Là đời giông bão bốn bề nghiệp đen

Giữ Chân Thiện Nhẫn trong tim

Yêu thương giăng chiếc võng mềm đong đưa

Chẳng e ngại bão gió mưa

Có hồng ân rải bốn mùa lành an

Trầm Vân