Hãy Nhớ Đừng Quên

Trầm Vân

Hay NHo Dung Quen

Đừng quên không biết trân quí
Có núi tiền cũng chẳng vui
Lòng không khoan dung độ lượng
Bạn bè rồi cũng xa rời

Nếu ta không biết cám ơn
Có giỏi cũng không thành công
Nếu ta không biết hành động
Thông minh rồi cũng vùi chôn

Nếu ta không biết hợp tác
Chăm chỉ việc cũng không thành
Nếu ta không biết tiết kiệm
Nhiều tiền rồi cũng bay nhanh

Nếu ta không biết thỏa mãn
Hạnh phúc sẽ biết tìm đâu
Không dưỡng thân giữ sức khỏe
Bệnh tật sẽ đến u sầu

Nhớ thứ không thể lợi dụng
Ấy là tấm lòng thiện lương
Một thứ không thể gian dối
Ấy là tình cảm niềm thương

Một thứ không thể lường gạt
Là lòng chân thành chân tâm
Một thứ không thể thiếu được
Là bè bạn quí xa gần

Một thứ không thể tha thứ
Là sự phản bội người khinh
Một thứ không thể cứu được
Là sự tuyệt vọng vô minh
Một thứ quên thì hết biết
Là lòng tri ân, nghĩa tình

Trầm Vân 
* theo sưu tầm trên net, cám ơn ns. Kim Quang