Hạt Thóc Cuối Cùng Cho Chim Sẻ

 Nguyên Dũng

hat thoc cuoi cung cho chim se 01
                                                                                                                                                  NguyênDũng_foto

Mùa hạ, tháng bảy
Cụm mây trắng vỡ trên bầu trời xanh
Hắn ngồi dưới ánh nắng hanh
Trong một thành phố mới… 

Hỡi con chim sẻ nhỏ có gì để nói
Cùng ta…
Về một quá khứ nhạt nhòa
Hay ngày mai rực rỡ? 

Một cuộc tình tan vỡ
Một nỗi vui vừa tan
Sau giấc mơ bàng hoàng
Paris – London – Sàigòn
Những tên nghe buồn như mộ khúc! 

Một cuộc tình một thời một lúc
Một quãng đời cháy nát trong ta
Như khu rừng già
Không còn ngọn gió 

Hỡi con chim sẻ nhỏ sao còn đứng đó
Chưa bay…
Vui chơi nơi đồng rộng sông dài
Sao em lại về làm chim thành phố?

Hạt thóc cuối cùng cho chim mổ
Từ bàn tay ta
Mổ đi, mổ đi, rồi mưa xuống nhạt nhòa
Xoá tan những muộn phiền ký ức… 

Hỡi chim sẻ nhỏ có gì để nói
Trong một ngày nắng mới
Như hôm nay?

Nguyên Dũng

(Genève, 1976)
Thơ tặng Nguyễn Văn Lành-Hồ Lịch, Trương Minh Công, Nguyễn Thành Danh, Đinh Anh Tuấn, Lê Nhơn Lộc… một thời áo trắng, quần xanh, đeo phù hiệu Petrus Trương Vĩnh Ký trên túi áo.