Hai thế hệ Petrus Ký – Cách nhau 40 năm!

Nguyễn Việt Dũng

Petrus Ký 1964-71

Tôi là con nhà nòi. Ba tôi trước kia từng theo học ở trường Chasseloup Laubat. Năm 1928, khi trường Petrus Ký xây xong và khai giảng lớp đầu tiên, ba tôi được biệt phái sang học lớp 1 ère B. Sau đây là thành tích học tập của cuối niên học đó (1928-29). Tên của ba tôi đứng số 6 trong danh sách, Nguyễn văn Luông.

Hai năm sau, lên lớp 3ème B Ba tôi cũng được xướng danh về môn toán và hội họa. Dù là con nòi, tôi không thích môn hội họa và cũng không rành môn này cho lắm.

Troisième année B 1930-31

Ba tôi đã ra trường năm 1931, trước tôi 40 năm (tôi ra trường năm 1971). Sau đó ba tôi đi dạm hỏi con gái của ông Cả Hai ở làng Tân Kiên kế bên về làm vợ. Đó chính là ông ngoại tôi, con cả trong nhà ông cố và trưởng làng, có ruộng cò bay thẳng cánh. Lúc ba tôi sang nhà ông ngoại coi mắt má tôi thì ông ngoại đã mất rồi. Má tôi lúc đó chưa được 16 tuổi, còn đang chơi đánh trõng ở ngoài đồng, được gọi về để gặp ba tôi. Bà ngoại tôi chịu gả con gái, tức là má tôi, nhưng không cho làm giấy hôn thú vì ba tôi là thư sinh thứ thiệt, mà chẳng có lấy một thỏi đất lọt lòng bàn chân làm sản nghiệp. Bà ngoại tôi không biết chữ, không biết đọc, không biết viết nhưng biết tính toán kỹ lưỡng, sợ hờ rằng ba tôi về hôi của, đào mỏ. Ba má tôi có 8 người con. Ba tôi làm thư ký văn phòng hội đồng xã nên mỗi khi sinh ra anh, chị tôi thì ba tôi có mặt tại hội đồng xã đứng ra nhìn nhận người này là con trai, người kia là con gái. Nếu có giấy hôn thú thì không cần phải làm như thế. Vậy là ba tôi, dù là dân Petrus Ký có học thức, nhưng bà ngoại lại không chuộng học thức, mà chuộng tài sản. Chuyện gia đình tôi có hai thế hệ học Petrus Ký cách nhau 40 năm là như thế đấy!

Nguyễn Việt Dũng

Petrus Ký 1964-1971

Ngày 13.11.2021