Gánh phở rong thời thơ ấu

T. Vấn (PKý 69)

(Nguồn:  Đặc san Petrus Ký 2011, hội Ái hữu cựu Học sinh Petrus Ký Nam Bắc Cali)