Gã Nhà Quê

Lê Đình Long

(Nguồn: Giai Phẩm Xuân Mậu Tuất 2018 – Petrus Ký 1966-73 http://veque.com.free.fr/)

Tôi: Gã Nhà Quê chính hiệu

Được sinh ra bởi Ba Mẹ bần nông

Ruộng vườn ít nên suốt đời nghèo khó

Anh em đông nên cơm mắm mỗi ngày

Để vươn lên phải cố gắng trau dồi

Từ trường làng tôi mò lên trường tỉnh

Được học trường nổi tiếng đất miền Trung

Chân lấm bùn giày rọ cũng chưa quen

Nhưng việc học không hề thua chúng bạn

Cuối học trình tú tài bán hạng cao

Nối ước mơ, từ giã tỉnh vào Sài gòn vẫy cánh

Petrus Ký: trường nổi tiếng Việt Nam

Chân lóng ngóng là học trò tỉnh lẻ

Bạn bè hiền bốn mạng cùng học chung

Chương Lễ Ngọc Long đều ma mới

Tú tài toàn không ai phải lần hai

Một thằng đi Mẽo để ba thằng ở lại

Chiến cuộc tràn về tan nát cả quê hương

Ba mươi năm bạn bè phải tang thương

Bỗng một ngày gặp mặt ở phương xa

Phố Bolsa rộn rã những tiếng cười

Ngày gặp lại bạn bè còn vui gọi

Mi đó hả: Gã Nhà Quê chính hiệu

Lê Đình Long