DỨT NỢ ĐỜI…

Nguyễn Ngọc René

DỨT NỢ ĐỜI…

(Lục Bát+Song Thất Lục Bát+Bát Ngôn)

Thơ và vidéo : Nguyễn Ngọc René – Phong Thuỷ diễn ngâm

Chỉ là thơ thẩn ngại ngần

Nên thơ vương vấn hồng ân chữ về

Liền vần góp nhặt đê mê

Có đâu mà được cái nghề thi ca…

*

Chữ góp vận  mặn mà tay viết

Cho vần tình  tiếng Việt bay cao

Diễn ngâm nghệ sĩ ngọt ngào

Thả hồn vào giọng trăng sao nhả từ…

*

Là thơ thẩn  tâm tư đúc kết

Qua những giờ  mỏi mệt do cày

Thân hèn dân ruộng gặp may

Chữ rơi nhặt được tháng ngày lưu vong…

*

Yêu thơ Việt  lưng nặng còng  nối vận

Mấy chục năm  mà lòng vẫn  thiết tha

Tả khá nhiều  về cái thuở  ngọc ngà

Thời trung học  đã mù xa  ký ức…

*

Ta nào phải  một thiên tài  đúng mực

Chỉ vẩn vơ  nên cố sức  vui chơi

Nhờ chữ về  góp vận tỏ  thêm lời

Thành từng khổ  cho chơi vơi  trọn kiếp…

*

Ôi thi phú  chẳng là do  cái nghiệp

Vận thành thơ  nên nối tiếp  cho vui

*

Dở, hay .. cố tạo ngọt bùi

Hành văn trong sáng đẩy lui muộn phiền

*

Thơ về vận bám mơ tiên

Thoát rồi cơm áo gạo tiền phải lo…

Nguyễn Ngọc René – Paris – 22/05/2020 

dut no doi 01