ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG VÀO CÁC TRƯỜNG LỚN Ở NAM KỲ

Nơi trang  6 cuả báo Đuốc Nhà Nam số 112 ra ngày 1-9-1930, ta thấy loan tin các học sinh được học bổng bán phần và toàn phần ở các trường Lycée Petrus Ký, Collège Mỹ Tho, Collège Cần Thơ và Nữ Học Đường Sài Gòn.  Rất tiếc là chữ in trên báo mờ, nên khi chụp lại từ microfilm không thấy rõ để có thể ghi lại tên tuổi và nguyên quán của từng học sinh.

http://ndclnh-mytho-usa.org/KhoSachCu/DuocNhaNam/Duoc%20Nha%20Nam_YR1_112%201SEP1930.pdf

Vài ghi nhận về danh sách các học sinh:

1.  Số học bổng được trao tặng nhiều nhất là cho các học sinh Lycée Petrus Ký với (19) bán phần và (30) toàn phần.  Nguyên quán của các học sinh bán phần là từ Sài Gòn, Chợ Lớn, Thủ Dầu Một, Gia Định và toàn phần từ Bà Rịa, Tây Ninh, Biên Hoà, Chợ Lớn, Thủ Dầu Một và Gia Định.

2. Trong số các học sinh Petrus Ký được học bổng toàn phần, ta có thấy tên chị Công Huyền Tôn Hoà Đại, lớp 1re A cũng được phần thưởng cho niên khoá 1930-1931 

Lễ phát thưởng long trọng, Lycée Petrus Trương Vĩnh Ký niên khóa 1930-31

3. Học bổng dành cho Collège Mỹ Tho và Collège Cần Thơ thấy tương đối ít hơn Lycée Petrus Ký, nhưng vẫn còn nhiều hơn Nữ Học Đường Sài Gòn khi chỉ được (3) học bổng bán phần và (5) toàn phần.

Sưu tập: Võ Phi Hùng, PK 67-74