Đôi Khi Tĩnh lặng

Trầm Vân

DoiKhiTinh Lang_TV

Đôi khi lòng giữ lặng im
Không sôi nổi chẳng nổi chìm phong ba
Nghe lòng ngan ngát hương hoa
Tiếng chuông tịnh độ chảy qua tâm hồn

Đôi khi ngồi ngắm hoàng hôn
Nghe trời man mác chẳng hờn dỗi ai
Lòng không nhạt nắng mưa phai
Gió bay ngang bóng hình hài nhẹ tênh

Đôi khi trời của riêng mình
Ánh trăng cũng chẳng lung linh, nhạt nhòa
Chẳng buồn gần chẳng nhớ xa
Thực hư hư thực chỉ là hư không

Đôi khi nhìn phía mênh mông
Trời cao một chiếc cầu vồng đỏ xanh
Chẳng cầu nắng vội mưa nhanh
Bình yên lòng chẳng chòng chành nhớ quên

Đôi khi nhìn lá rơi mềm
Thu về qua cánh cửa thiền hư vô
Lòng không đợi cũng không chờ
Không buồn hiu hắt không hò hẹn vui

Dẫu qua bao trận khóc cười
Chỉ là ngắn ngủi một đời phù du

Trầm Vân