ĐỜI EM…

Nguyễn Ngọc René

Doi em 01

Lớp mẫu giáo là chi ai biết
Thân em thì riêng biệt ngoài đồng
Phụ cày lo cấy nghề nông
Tuổi thơ là đấy mặn nồng bùn non

.

Ôi ! Lạnh quá mà còn đống mạ
Phải lo toan cho má vui lòng
Ai mà chẳng có ước mong
Mơ nhiều lưng khỏi mãi còng như em…

.

Cả ngày đã tèm lem bùn đất
Mặt mũi đầu lất phất đen thui
Xót thương thân phận ngậm ngùi
Phong trần dãi nắng lui cui nghèo hèn

.

Thôi cũng mặc ..mẹ khen là được
Đời gian lao sau trước do trời
Mệt đừ thì phải nghỉ ngơi
Vừa hồi lại sức em thời bắt tay…

.

Rồi năm tháng , hằng ngày vẫn thế
Mẫu giáo chi cũng kệ bạn bè
Những bài múa hát chỉ nghe
Em chưa có dịp nghỉ hè là sao…

.

Đời cơm áo cậy vào sức nhỏ
Quần áo sang này nọ biết chi
Mơ màng giàu có được gì
Em làm phụ mẹ từng khi vui rồi…

-N3- Nguyễn Ngọc René – 08/10/2016