ĐOẠN TRƯỜNG VÔ THANH

Duo Flute & Tranh Composed & Perfromed by Nguyễn Đăng Thảo & Cicilia Kemezys with Paul Dal Broi (Keyboard/ Piano) and Colin B. Vincent (Drums)

Hòa Tấu Tranh & Sáo Tây – độc đáo, thật hay. Đàn tranh phong cách mới. A wonderful piece of music – Duo Flute & Tranh Composed & Perfromed by ĐĂNG THẢO & CICILIA KEMEZYS with Paul Dal Broi (Keyboard/ Piano) and Colin B. Vincent (Drums). Từ bài dân ca “Lý Tình Tang”, nhåc khúc đã được phát triển theo phong cách nhạc Jazz, dựa trên ngũ cung VN Điệu Nam Hơi Ai, nhạc Cung Đình Huế. Bài nhåc được hình thành từ niềm cảm hứng qua truyện thơ “Đoạn Trường Vô Thanh” cûa Phạm Thiên Thư, Giải Văn Học Nghệ Thuật Quốc Gia VNCH 1973, và các bạn nghệ sï Đào Duy Anh (Dr David Dao), Trần Bộ & Nguyễn Đình Nghĩa “… Dù muôn dặm có bao xa, Mà trong gang tấc vẫn là thiên thu…” The song draws a picture of exquisite nature filled with hills, greenery, colourful flowers and the sound of birds singing and an image of a sole person whose mind is sunk deep in the dream of love