ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN

Nguyễn Ngọc René 

Dia nguc tran gian 01Ta đang sống trong tù địa ngục ?

Họp đánh người cùng lúc thế cô

Còn đâu phẩm chất Đại Cồ (1)

Đồng bào xứ Việt một lô là nhà

.

Nhìn cảnh tượng ngân nga sao đặng

Hỡi hồn thơ nghe đắng vị cay

Thế gian cuồn dại đêm ngày

Chốn nào đạo đức còn hay mất rồi ?!?

.

Dia nguc tran gian 02Dân cấu xé , đạp , lôi , cởi áo

Ngực phơi bày tựa ảo không quần

Rõ ràng một bọn vô luân

Diễn ra khắp cõi ngày, tuần, tháng, năm…

.

Mọi lãnh vực ăn nằm chen lấn

Cho thấy rằng quá bẩn quê hương

Lỗi ai quyền thế xem thường

Không lo răng dạy và thương dân mình

.

Dia nguc tran gian 03Nơi xa thẳm lòng trinh yêu nước

Khiến ta đây nghĩ ngược thời gian

Trước kia dẫu có nghèo nàn

Cũng còn đạo đức bình an xóm làng

.

Trồng người kiểu như lang chọi sói

Dân điêu linh nhà ngói ham chi

Những ai trách nhiệm thấy thì

Chức kia nhường lại ơn ghi tạc lòng

.

Dia nguc tran gian 04Đã đến lúc ai mong cứu nước

Nếu có tài phải được ra oai

Bất tài phải tống ra ngoài

Bằng không sụp đỗ mất toi Đại Cồ ..,

.

Hay tiếp tục tốt tô xấu nhém

Dân ra sao chẳng lém mắt nhìn

Một trời địa ngục điêu linh

Ghế ngài vẫn giữ chình ình an nhiên…

 

-N3- Nguyễn Ngọc René – PARIS 21/04/2016