Dặn Mình

Trầm Vân

Dan minh

Dặn lòng sống trọn nghĩa tình

Mặc cho ai nghĩ về mình ra sao

Đời qua sóng gió lao đao

Qua bao nhiêu cuộc bể dâu chia lìa

Thả buông thù ghét trôi đi

Yêu thương rộng lượng đi về thảnh thơi

Giữ lòng Chân Thiện Nhẫn vui

Trao nhau thương mến nụ cười hân hoan

Ấy là chào đón xuân sang

Xua đi đông lạnh hoa tàn lẻ loi

Ấy là đón nhận ơn trời

Tâm hồn thanh thản cõi đời bình an

Trầm Vân