CÙNG XUYÊN LỤC ĐỊA

Nguyễn Ngọc René

Ngồi đây mơ tưởng chốn nào

Vài câu gởi bạn chiêm bao nát nhàu…

****

Cung xuyen luc dia 01Kết bạn lâu rồi chửa gặp nhau

Tình trên mạng ảo đẹp muôn màu ?

Dòng thơ tiếng Việt lòng đau đáu

Giữ vẹn duyên hồng nghĩa trước sau…

*

Cung xuyen luc dia 02Tình Xuyên Lục Địa ngát hương nồng

Quyện gió theo chiều đợi bến sông

Mắt mỏi trông thuyền sao vẫn trống

Về đâu cánh nhạn miết mây bồng…

*

Cung xuyen luc dia 03Đã gặp nhờ ơn cũng mệnh trời

Duyên lành tiếp vận đến sân chơi

Cùng nhau ấp ủ bài thơ mới

Miễn phí lòng trung mãi rạng ngời.

*

Cung xuyen luc dia 04Vui nhiều bạn nhé chỉ vì thơ

Chính trị ngoài tai phớt tỉnh lờ

Góp chữ xây thành bao nỗi nhớ

Nên bài kỷ niệm mối tình mơ…

*

Cung xuyen luc dia 05.jpgMột cõi gian trần sống được lâu ?

Thì thôi cố dẹp bớt cơn sầu

Vào đây ướm mộng dầu hư cấu

Miễn thật thâm tình rõ nét sâu.

*

Cung xuyen luc dia 06.jpgThời gian tóc bạc đã hao gầy

Gợi ý cho đầy xếp chữ ngây

Độc giả yêu thơ lòng cảm thấy

Niềm vui phấn khởi mối sum vầy…

****

Họp tan thế sự ngàn mây

Tình Xuyên Lục Địa đong đầy luyến lưu…

-N3- Nguyễn Ngọc René – 07 08 2017

CÙNG XUYÊN LỤC ĐỊA

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René Vân Khánh diễn ngâm