Con đường xưa em đi

tiếng hát Chế Linh & Thanh Tuyền trước 1975