Chuyện Đời Xưa

Quốc Ngữ – Pháp Văn – Hán Nôm (NXB Paris 1888)

P.J.B. Trương Vĩnh Ký

Nguồn: https://issuu.com/dreamteam1005/docs/chuy_n___i_x_a__1888____tr__ng_v_nh


Sách in năm 1888, gồm 3 phần:

  1. Bản Quốc Ngữ (Trương Vĩnh Ký): 20 truyện;
  2. Bản dịch tiếng Pháp của Prof. Abel Des Michels: 73 truyện;
  3. Bản phiên Nôm của Prof. Abel Des Michels, thủ bút Trần Nguyên Hanh: 73 truyện.

 

chuyen doi xua 1888 pk trang bia truocTrang bìa trước

Préface

BẢN QUỐC NGỮ

I. Con gái cầu chồng đại vương

II. Hữu dõng vô mưu

III. Ông huyện thanh liêm

IV. Con chồn cáo với con cọp

V. Ông thầy già nghe nghĩa mà ăn khín bánh của học trò

VI. Con thỏ cứu cá, mà ra khỏi nơm

VII. Con thỏ cứu con voi mà nhát cọp

VIII. Thầy trừ chồn cáo

IX. Thầy dạy ăn trộm thả học trò

X. Thằng đi làm rể

XI. Học phép hà tiện

XII. Láo dinh láo quê

XIII. Anh học trò sửa liển Triều đình đặt

XIV. Thầy bói: “Bụng làm, dạ chịu”

XV. Đại-trượng-phu với Quân-tử

XVI. Bạn học người đậu người không

XVII. Hang Từ-Thức

XVIII. Ông huyện xử tội con ruồi

XIX. Con heo nhờ ông già cứu, rồi đòi ăn thịt ông già đi

XX. Con chồn với con cọp

BẢN DỊCH TIẾNG PHÁP CỦA PROF. ABEL DES MICHELS

BẢN PHIÊN NÔM CỦA PROF. ABEL DES MICHELS, thủ bút Trần Nguyên Hanh.

 

PDF Trọn bộ: Chuyện Đời Xưa – Quốc Ngữ – Pháp Văn – Hán Nôm -1888 – P.J.B. Trương Vĩnh Ký