Chuyện Đời Xưa

Quốc Ngữ-Pháp Văn-Hán Nôm (NXB Paris 1888)

P.J.B. Trương Vĩnh Ký

chuyen doi xua 1888 pk 03

chuyen doi xua 1888 pk 04

chuyen doi xua 1888 pk 05

chuyen doi xua 1888 pk 06