Chuyện Đời Xưa

Quốc Ngữ-Pháp Văn-Hán Nôm (NXB Paris 1888)

P.J.B. Trương Vĩnh Ký

chuyen doi xua 1888 pk 11

chuyen doi xua 1888 pk 12 a