Chùm Thơ Made in Paris

Nguyễn Ngọc René

Thơ & vidéo : Nguyễn Ngọc René

Vân Khánh diễn ngâm

Từ khi chim đã xa cành

Không ai nhắc lại khúc quanh mộng vàng …

*

Hồn thơ thả gió lang thang 

Cho vào câu cú nên hàng vận theo

Bao năm tiếng Việt đã nghèo

Vì dùng ngoại ngữ mà đeo cấy cày.

*

Cố gò gắn chữ cho ngay 

Chờ mong hưu trí tháng ngày còn xa

Tìm vui thi phú mặn mà 

Chuyện người tình cũ bút sa nên bài.

*

Thật tình lời tỏ chẳng sai 

Thơ về chép lại đề tài xa xưa 

……

Dẫu rằng thơ chẳng được hay

Vận hành không mượt bởi cày phải lo

Nghĩa từ rối loạn tơ vò 

Văn thô giống tựa quạt mo thông thường.

*

Cũng là kỷ niệm thân thương 

Một trời xưa cũ dặm đường cưu mang 

Ba đồng một ký hỡi nàng 

Cùng nhau hoan hỉ một trang sử tình …

Nguyễn Ngọc René